Hjem » UDDANNELSESKLINIK

Uddannelsesklinik

VI UDDANNER FREMTIDENS FYSIOTERAPEUTER

FysioDanmark Ishøj samarbejder med Københavns Professionshøjskole om at uddanne fremtidens fysioterapeuter. Du vil derfor i perioder opleve, at klinikken har fysioterapeutstuderende på klinikken. 

Der er flere fordele for patienterne ved at FysioDanmark Ishøj er en uddannelsesklinik, herunder:

  1. Tilknytning til nyeste forskning: Som uddannelsesklinik har FysioDanmark Ishøj adgang til den nyeste forskning og viden inden for fysioterapi. Dette kan betyde, at patienterne får en mere opdateret og effektiv behandling, der tager højde for den nyeste viden.

  2. Flere behandlere: Som uddannelsesklinik har FysioDanmark Ishøj flere fysioterapeuter ansat. Dette betyder, at der er flere behandlere til rådighed, og patienterne kan få en mere fleksibel og tilgængelig behandling.

  3. Fokus på uddannelse: Fysioterapeuterne, der fungerer som mentorer og trænere for de studerende, har et særligt fokus på at uddanne og træne de studerende. Dette kan betyde, at fysioterapeuterne har en øget opmærksomhed på deres egne færdigheder og behandlingsmetoder og dermed yder en mere effektiv behandling for patienterne.

  4. Forskellige perspektiver: Som uddannelsesklinik tiltrækker FysioDanmark Ishøj studerende med forskellige perspektiver og tilgange til fysioterapi. Dette kan betyde, at patienterne får en mere alsidig og individualiseret behandling, der tager højde for deres unikke behov og tilstand.

  5. Nærmere overvågning: Da de studerende træner og praktiserer deres færdigheder på klinikken, vil deres mentorer og trænere overvåge deres behandlinger nøje. Dette kan betyde, at patienterne får en mere kvalitetsorienteret og nærværende behandling, da deres behandling vil blive overvåget af både deres fysioterapeut og den studerende, der behandler dem.

Vi modtager studerende fra følgende semester:

  • 1. semester: 4 dages praktik. De studerende er lige startet på studiet og skal for første gang ud og snuse til “virkeligheden”, for at se om de har valgt rigtig uddannelse. De studerende går med, kigger på og stiller nysgerrige spørgsmål 🙂 De deltager ikke aktivt i undersøgelse eller behandling.
  • 2. semester: 2 uger praktik. De studerende har opnået deres første færdigheder og skal afprøve dem i praksis. De studerende laver undersøgelser og giver massage under vejledning af klinikkens kliniske underviser.
  • 6. semester: 10 ugers praktik. De studerende har lært alt de skal lære på studiet og mangler kun denne praktik og deres bachelor projekt, som de skal lave når praktikken er overstået. De studerende kan selvstændigt undersøge og behandle patienter. De studerende kommer med den seneste nye viden fra studiet og vi har afsat ekstra god til deres behandlinger på klinikken. Vores kliniske undervisere er med ind over alle undersøgelser og behandlinger. De går også ofte med ind til behandlinger for at kunne give den studerende feedback. Semestre afsluttes med en Klinisk eksamen som skal bestås for at de studerende kan blive fysioterapeuter. Det er derfor vigtigt at de får afprøvet deres færdigheder mest muligt. Bemærk at behandling hos 6. semester studerende koster det sammen som behandling hos er uddannet fysioterapeut, men at der om nødvendigt afsættes mere tid. 

Vores kliniske undervisere Sabina og Nicoline er meget erfarne. Vi har haft studerende på klinikken i mange år og de kliniske underviser har taget diplomfag i sundhedsfaglig klinisk undervisning på RUC. Vores klinik får altid stor ros for vores indsats af på studerende, professionshøjskolen og de patienter der stiller sig til rådighed. 

Turnus fysioterapeuter i 2024/25

uge 40 1. semester studerende

Uge 43+44: 2. semester studerende

Uge 46 – 4: 6. semester studerende

 

Maria

Liam

Niels

Ditlev