PARKINSON

Progressive sygdomme i nervesystemet såsom Parkinsons sygdom fører ofte til fremadskridende funktionstab. Funktionstabet er meget afhængig af sygdommens individuelle forløb samt medicinering, men i højeste grad også af om den ramte tager ansvar for sig selv og sin sygdom. Der er ingen tvivl om, at jo tidligere du begynder fysioterapeutisk behandling og træning, jo lettere er det at forebygge følgevirkninger, – og der er heller ingen tvivl om, at det aldrig er for sent at komme i gang med behandling. Vi tilbyder at teste dig hver 4. måned så vi kan justere din træning. 


PERSONER MED DIAGNOSEN PARKINSONS SYGDOM KAN GRATIS GÅ TIL FYSIOTERAPEUTISK HOLDTRÆNING.


PARKINSON 1 – BASISTRÆNING

Dette hold er for personer med enten et stort behov for individuel støtte i træningen eller for personer, der ”blot” ønsker at vedligeholde deres funktionsniveau. Der trænes både styrke, smidighed og balance på dette hold. Der trænes 1 gang om ugen. Træningen foregår i et roligt tempo. Der bliver taget hensyn til dine individuelle grænser, men vi udfordrer også det, der er svært.


PARKINSON 2 – FORUDSÆTNINGSTRÆNING

Hvis du ønsker at udskyde yderligere funktionstab, kan egentlig styrke- og udholdenhedstræning ofte imødegå dette. Som regel vil det være hensigtsmæssigt at lave øvelser, der forbedrer bevægeligheden, balance og koordination. Træningen på dette hold giver bedst udbytte, hvis man træner ved relativ høj intensitet 2 gange om ugen og fysioterapeuten sikrer naturligvis, at der tages hensyn til dig.


PARKINSONDANS / BALLROOM FITNESS™ 

Parkinsonforeningen gennemfører med støtte fra TrygFonden et landsdækkende treårigt projekt, som kobler kvalificeret danseundervisning, musik, rytme og motion med en ofte overset sygdomsgruppe – nemlig parkinsonramte og deres familier samt venner.

Målet med projektet er at samle landets parkinsonfamilier i et fælles projekt centreret omkring dansetræning, musik og livsglæde. Projektet er således både målrettet parkinsonramte og deres pårørende. For at nå dette mål har Parkinsonforeningen uddannet danseinstruktører i store dele af landet i Ballroom Fitness™ og dansetræning inspireret af PD-metoden.

Ballroom Fitness™

Ballroom Fitness tager udgangspunkt i de klassiske pardanse, som f.eks. vals, cha cha cha, slow fox mm., men dansen er bygget op på en sådan måde, at man som deltager danser både alene og med en partner. I Ballroom Fitness er fokus på brugen af musikken, herunder gang til musik. 

Danseinstruktør: Zitta Mogensen.


STYRKEHOLD/KONDIHOLD/BALANCEHOLD

Hvis din fysioterapeut vurderer dine problemer kan mindskes ved, at træne styrke, kondition eller balance kan du med fordel træne på et af de hold der er målrettet netop dette.

Træningen på disse hold foregår ved høj intensitet og stiller store krav til deltagernes motivation. Grænsen udfordres jævnligt, men din sygdom respekteres naturligvis. For at opnå det bedste udbytte, bør du træne på dette hold en til to gange om ugen kombineret med en til to gange på Parkinson 2. Disse hold er ikke diagnosespecifikke og du træner derfor sammen med andre personer med mindre funktionsbesvær.

TRÆNINGSTIDER OG PRISER:


Se holdplanen og priser herunder

HOLDPLAN PRISER OG TILSKUD YDERLIGERE SPØRGSMÅL