Hjem » KONDITION

KONDITION

Det er vigtigt at bevare en god kondition gennem hele livet. Hvis din kondition daler yderligere bliver du lettere forpustet og i takt med at konditionen daler bliver det sværere og sværere at klare dagligdags gøremål. 

Inaktivitet og nedsat lunge- og/eller hjertefunktion er hyppige årsager til nedsat kondition. Disse tilstande kan, hvis der trænes målrettet med fysioterapeutisk supervision, trænes op på et niveau hvor symptomerne lindres markant og livskvaliteten bedres betydeligt.

Konditionen er heldigvis meget taknemlig at træne. Næsten alle kan forvente mærke en forskel efter bare 4- 8 ugers fokuseret træning. 


KONDI 

På vores kondihold skal pulsen op så du kan træne dit hjerte og dine lunger. Vi varierer træningen så du oplever noget nyt hver gang du kommer til træning. Træningen vil ofte være opbygget som intervaltræning d.v.s. at du laver en øvelse med relativ høj intensitet og derefter får en pause indtil din puls er faldet lidt til ro igen :o)

Vi tager hensyn til dine udfordringer så øvelser og pauser tilpasses individuelt for at sikre at alle kan være med og at alle for mest muligt ud af træningen.   

to hold om ugen er forbeholdt kvinder.

For mange vil kondiholdet være et supplement til deres øvrige hold, men hvis din fysioterapeut vurderer at manglende kondi er dit hovedproblem, er du mere end velkommen til at træne på holdet flere gange om ugen.

Vi tester din kondi hver 8 uge for at sikre at du udvikler dig og for at kunne presse dig yderligere :o)


STYRKEHOLD/BALANCEHOLD

Hvis din fysioterapeut vurderer dine problemer kan mindskes yderligere ved, at træne styrke eller balance kan du med fordel træne på et af de hold der er målrettet netop dette.

Træningen på disse hold foregår ved høj intensitet og stiller store krav til deltagernes motivation. Grænsen udfordres jævnligt, men din sygdom respekteres naturligvis. For at opnå det bedste udbytte, bør du træne på disse hold en gang om ugen kombineret med på kondiholdet. Disse hold er ikke diagnosespecifikke og du træner derfor sammen med andre personer med mindre funktionsbesvær.

 

TRÆNINGSTIDER OG PRISER:


Se holdplanen og priser herunder

HOLDPLAN PRISER OG TILSKUD YDERLIGERE SPØRGSMÅL